Waar en wanneer?

Doula Academy-30 kopie.jpg
Leer werken met zwaartekracht

Informatieve zoom call mogelijk (op aanvraag)

Elke door de weekse werkdag van 9 tot 15 uur

Vraag de call aan door het invullen van het aanmeld/inschrijf/info formulier en we plannen een datum & tijdstip!

Lesdata 2023 nieuw.png

Additionele klinische kennis training lesdata (najaar 2023) in Monnickendam

Eerste lesdag op woensdag 1 november 2023

Als je zij-instroomt als ervaren doula leg je aan het einde van deze dag een geschreven toets af om te bepalen of je toegang krijgt tot de volgende lesdagen en het CERT traject. Deze toets leggen de BKPT doula's ook af, samen met jou. Beoordeling volgt binnen een aantal dagen na het afleggen ervan en bepaalt het verdere verloop van je studie-traject.

 • van 9.30 tot 18 uur (inclusief geschreven toets aan het einde van de dag)

Tweede lesdag op woensdag 8 november 2023

 • van 9.30 tot 17.30 uur

Derde lesdag op woensdag 15 november 2023

 • van 9.30 tot 17.30 uur

Diverse lesdata in najaar 2023 voor zowel ervaren als beginnende doula's. Nu met een unieke kans om de nieuw ontwikkelde lesdag 'bouw je doula business' los te volgen!

Certificering-trajecten

Deelname aan een toets voorafgaand aan de lesdagen als dit je eerste kennismaking is met de Doula Academie. Uitslag van deze toets bepaald of je toegang hebt tot het certificering-traject, of dat je de additionele klinische kennis doula training niet (hoeft te) volg(en)/t. Deze toets wordt online of persoonlijk afgenomen.

Eigen planning : opstellen studentenportfolio, schrijven paper en reflectie n.a.v. mentor gesprek binnen een maand na het volgen van de certificering dagen. Daarnaast zal je 3 bevallingsbegeleidingen moeten omschrijven inclusief zelfreflectie. Dit onderdeel moet af en voldoende bevonden zijn, voordat je definitief gecertificeerd kan worden. Je kan ook voorlopig gecertificeerd worden, als je de 3 baringsbegeleidingen niet op tijd kan omschrijven. Dan heb je nog een jaar de tijd na start van het certifceringtrjact om deze op te nemen in je studentenportfolio en te bespreken met je mentor. Verder zal je ACTIEF deel moeten nemen aan tenminste 2 online casuïstiek besprekingen en deze inclusief zelf reflectie op moeten nemen in je studenten portfolio.

In november 2023 hebben we een fantastisch certificering weekend gepland staan waar zowel de net beginnende doula's als ook de ervaren doula's die 2 jaar geleden begonnen zijn aan hun Geboorte Doula opleiding met en van elkaar leren over krachtig communiceren en doula selfcare.

Doula Academy-82 kopie.jpg
Wat kan er thuis en wat kan er in het ziekenhuis?

Je schrijft een paper ter completering van het certificering-traject, begeleidt 3 zwangeren/ bevallingen en volgt ten minste 2 online casuïstiek meetings.

Lesdata (AKKT) Geboorte Doula opleiding 2024 voorjaar en najaar

Additionele klinische kennis training AKKT24-1 lesdata (voorjaar 2024) in Monnickendam

Eerste lesdag op woensdag 6 maart 2024

Als je zij-instroomt als ervaren doula leg je aan het einde van deze dag een geschreven toets af om te bepalen of je toegang krijgt tot de volgende lesdagen en het CERT traject. Deze toets leggen de BKPT doula's ook af, samen met jou. Beoordeling volgt binnen een aantal dagen na het afleggen ervan en bepaalt het verdere verloop van je studie-traject.

 • van 9.30 tot 18 uur (inclusief geschreven toets aan het einde van de dag)

Tweede lesdag op woensdag 13 maart 2024

 • van 9.30 tot 17.30 uur

Derde lesdag op woensdag 20 maart 2024

 • van 9.30 tot 17.30 uur

Additionele klinische kennis training AKKT24-2 lesdata (najaar 2024) in Monnickendam

Eerste lesdag op woensdag 18 september 2024

Als je zij-instroomt als ervaren doula leg je aan het einde van deze dag een geschreven toets af om te bepalen of je toegang krijgt tot de volgende lesdagen en het CERT traject. Deze toets leggen de BKPT doula's ook af, samen met jou. Beoordeling volgt binnen een aantal dagen na het afleggen ervan en bepaalt het verdere verloop van je studie-traject.

 • van 9.30 tot 18 uur (inclusief geschreven toets aan het einde van de dag)

Tweede lesdag op woensdag 25 september 2023

 • van 9.30 tot 17.30 uur

Derde lesdag op woensdag 2 oktober 2023

 • van 9.30 tot 17.30 uur

Na deze lesdagen stroom je door naar de start van je CERT (certificering)traject en kan je beginnen met het opbouwen van je studentenportfolio.

Losse cursussen

De Doula Academie adviseert je tenminste twee losse trainingen te volgen per 2 jaar. Deze zijn NIET in je totale opleiding-fee inbegrepen maar de Doula Academie deelt in een agenda module alle trainingen met jou waarvan de Doula Academie verwacht dat deze een mooie aanvulling zijn op het curriculum. Meer cursussen volgen mag altijd, uiteraard!

Lesdata (CERT) Geboorte Doula opleiding 2024 voor de certificeringstrajecten voorjaar en najaar

Tijdens deze certificeringsrondes die twee dagen duren, zijn ook alle her-certificerende doula's van harte welkom die zich daarna weer twee jaar lang Academie Geboorte Doula mogen noemen! Deze dagen hebben o.a. als thema: doula selfcare en krachtige communicatie.

Zaterdag 23 maart 2024 & zondag 24 maart 2024 (CERT24-1)

 • van 9.30 tot 17.30 uur (op zondag tot 19 uur incl. borrel)

Vrijdag 11 oktober 2024 & zaterdag 12 oktober 2024 (CERT24-2)

 • van 9.30 tot 17.30 uur (op zaterdag tot 19 uur incl. borrel)

Na de start van je certificering traject kan je direct aan de slag als Geboorte Doula, ook als je nog niet aan alle voorwaarden van je studentenportfolio hebt voldaan. Je krijgt eerst een voorlopig certificaat wat definitief wordt gemaakt als je binnen een jaar na de start van je CERT traject alles hebt afgerond. Je lidmaatschap start bij aanvang van je CERT traject. Je kan lid worden van de NBvD als je definitief bent gecertificeerd door de Doula Academie als Geboorte Doula.